Projektgruppe omkring stier og ruter i Viborg Naturpark

Her arbejdes der med stier, tilgængelighed og andre faciliteter.

Sti-gruppens temaer i 2021:

  • Kultursti ifm. Skabermølle, Søndermølle og Åle mølle
  • Sti mellem Arnbjerg og Søndersø
  • Vandmøller langs Nørreåen 

Hvis du lyst til at være med i projektgruppen, eller bare gerne vil høre mere, så skriv til os på mail: naturpark@viborg.dk.