Naturens Rige i Viborg Naturpark

De grønne arealer omkring Viborg by, som er offentlig tilgængelige, kalder vi Viborg Naturpark. Naturparkens arealer er velegnede til aktiviteter og arrangementer, som gerne må foregå i naturen.

Hvis din forening har lyst til at lave aktiviteter og arrangemenger, som har naturen i fokus er denne netværksgruppe god for dig. Som foreninger kan I også arbejde sammen på tværs og få nytte af hinanden.

Vi kalder det for Naturens Rige.

Før Corona havde vi to arrangementer om året:

  • generationsmødet i naturen
  • julearrangement i Undallslundskoven

Vi håber selvfølgelig at komme i gang igen, og holder infomøde i januar 2021.

Skriv til mail: naturpark@viborg.dk, hvis du vil høre mere.