Projektgruppe omkring istidstårne

Kunne det være en mulighed at se landskabet lidt fra oven?

Kunne et tårn, placeret det rigtige sted, give et udsyn over landskabet, så istidens spor kan formidles?

Kan det overhovedet lade sig gøre?

En gruppe på 5-10 personer brænder for at formidle istiden og landskabet omkring Viborg og Hald sø. I 2019 blev der optaget dronefilm for at synliggøre, hvor højt man skal op, for at få et godt udsyn mellem Viborg og Skelhøje. Og så landskabet bliver synligt i sammenhæng.

Gruppen arbejder i 2021 videre med at undersøge mulighederne, og med at skitsere et projekt. 

Hvis du har lyst til at være med i naturgruppen, eller bare gerne vil høre mere, så skriv til os på mail: naturpark@viborg.dk.