Viborg Naturpark strategi

Viborg Naturpark har en strategi med vision, målsætninger og indsatsområder. 

Strategien blev formuleret i 2015 på baggrund af en række workshops. Her deltog rigtig mange borgere, lodsejere, foreninger, organisationer mv.

Viborg Naturparkforum, Viborg Kommune og Klima- og Miljøudvalget arbejder med afsæt i strategien, som stadig er gældende.