Organisering

Viborg Naturpark projektet er organiseret i:

Naturparkforum

Naturparkforum blev sidst afholdt i november 2019, hvor der blev gjort status på naturparkens projekter, og der kom nye ideer til projekter.

Desværre har det ikke været muligt at mødes i Naturparkforum i 2020 på grund af  Corona-pandemien.

Handlingsplanen for 2020 forlænges derfor til og med 2021.

Fokus for 2021 er:

  • Muligheder for dyrehave
  • Naturforbedringer
  • Stier og adgang
  • Istidsruter og tårne

Viborg Naturparkforum er afholdt 2 gange. Hver gang var det muligt at trække på en lang række repræsentanter fra forskellige foreninger, virksomheder, samarbejdspartnere mv. - alle med en interesse i naturparkprojektet.

Naturparkens tidligere brugerråd

Viborg Naturpark har i årene 2016-18 haft et brugerråd, der aktivt har arbejdet med at forme naturparkprojektet. En del af brugerrådet arbejder videre som frivillige i grupperne og i Naturparkforum.

Brugerrådet havde 14 medlemmer og formanden var fra Klima- og Miljøudvalget.

 

Svampetur i Viborg Naturpark på Naturens dag 2019
Svampetur i Viborg Naturpark på Naturens dag 2019

Frivilig og aktiv i Viborg Naturpark

Hvis du er interesseret i at blive frivillig og aktiv i Viborg Naturpark, er der flere muligheder. Måske har du en ide til et nyt projekt, en aktivitet eller lignende. Måske har du en viden, der er nyttig. Måske vil du gerne være med i et eksisterende projekt.

Skriv til naturpark@viborg.dk, hvis du gerne vil høre mere.