Det blågrønne Ø symboliserer Viborg Naturpark. Det grønne område viser pilotområdet for Viborg Naturpark.

Viborg Naturpark kaldes også for "Det blågrønne Ø"

Viborg Naturpark ligger som en grøn ring rundt om Viborg by. Ringen gennemskæres af et blåt bånd, bestående af de mange søer og vandløb i området.

Deraf navnet det blågrønne Ø

Viborg Naturpark er ikke et samlet område, som du kender det fra andre danske naturparker. Det består primært af mindre kommunale og statslige arealer, der ligger spredt om Viborg by.

Efterårslyset i skoven
Forårsdag i skovene omkring Viborg

Kerneområdet i Viborg Naturpark

Centralt øst for Viborg ligger i Asmild og på Klostermarken. Du kan downloade folderen og gå en tur på de markerede vandreruter.

Andre naturområder, der kan fremhæves i Viborg Naturpark området er f.eks.:
Undalslund, Skrikes Plantage, Nørreåen, Viborg Søerne, Granada, og Nørremølle Enge. (her skal indsættes links)

Pilotområdet for Viborg Naturpark

Syd-øst for Viborg ligger naturparkens pilotområde, som er optegnet med en konkret afgrænsning. I dette områder er mængden af værdifuld natur (jf. Friluftsrådets krav til naturparker) opgjort. Da området kun indeholder under 35% værdifuld natur, kan Viborg Naturpark ikke optages blandt Frilfutsrådets ordning for Danske Naturparker.

Figuren viser Viborg Naturparks pilotområde. Pilotområdet er udpeget i Kommuneplan 2017 – 2029.