Sidste nyt - Grønt Danmarkskort

Bøgen springer ud i Viborg Naturpark (NatureEyes)
Bøgen springer ud i Viborg Naturpark - Foto: NatureEyes

Vi håber I alle har det godt i denne svære Coronatid. Hermed en opdatering på naturparkprojektet, og info om Grønt Danmarkskort.

Der er desværre mange arrangementer indenfor Viborg Naturpark, som ikke bliver til noget på grund af Corona. Vi har aflyst forårets Naturparkforum, Generationsdagen i børneskoven og Outdoordag aktivitetsdagen - og alle arbejdsgrupper omkring stier, natur, istid osv. ligger stille.

Men vi vil gå i gang med at arrangere et Naturparkforum, når det bliver muligt. Imens vi venter på at kunne mødes, arbejder kommunen (så vidt muligt) videre med årets fokus på naturforbedringer, stier og info i naturen.

Grønt Danmarkskort - ny plan for naturen i Viborg Kommune

Vi vil gerne gøre jer opmærksomme på, at Viborg Byråd opfordrer alle til at komme med idéer og forslag til en ny plan for naturen i Viborg Kommune. Byrådet vil med planen opdatere kommunens eksisterende plan for naturområder og økologiske forbindelser i hele kommunen. Planen vil efterfølgende være kommunens bidrag til et landsdækkende Grønt Danmarkskort, hvor naturen er forbundet på kryds og tværs af hele landet.

Der er frist for idéer og forslag den 29. maj 2020, og de kan indsendes via viborg.dk/idefase ’Grønt Danmarkskort’, hvor I også kan læse mere om planlægningen. Der kan også findes mere om et forventet borgermøde den 25. maj 2020.

Nyhedsmail

Her på hjemmesiden naturpark.viborg.dk kan du melde dig til ”NYHEDSMAIL” (se øverst på forsiden), så du får besked, når der kommer nyt. Desuden er der aktuelle nyheder på forsiden. Under ”Det sker” kan du se, når der igen kommer arrangementer i Naturparken.