Nørreådalen mellem fortid og fremtid (Foredrag + ekskursion)

Udgangspunktet for dette foredrag vil være krydsfeltet mellem de mange forskellige interesser, der er knyttet til Nørreådalens fremtid. Dette ses i relation til ådalens potentialer for jordbruget, naturforvaltningen, bosætningen samt friluftslivet og turismen. Foredraget vil blive en kombination af foredrag og en kort ekskursion til et par centrale lokaliteter.

Foredraget holdes af: Landskabsarkitekt og professor Jørgen Primdahl, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet 

Arrangementet er planlagt i et samarbejde mellem Viborg, Randers og Favrskov kommuner, Viborg og Randers folkeuniversiteter samt Københavns Universitet. Det er en del af projektet Landskabsstrategi Nørreådalen.

Den vestligste del af Nørreådalen ligger i Viborg Naturpark

Læs mere om dette arrangement