Naturen i Nørreådalen – Hvordan kan vi bedst forvalte den?

Ådalens naturtyper og deres kvalitet som levesteder for et mangfoldigt plante- og dyreliv er centrale emner i foredraget. Forhold der kan true disse værdier samt muligheder for forskelligeinitiativer til naturgenopretning vil indgå i foredraget. Naturpleje og EU-projektet ”Landmanden som naturforvalter” vil ligeledes blive berørt. 

Foredraget holdes af: Biolog og seniorforsker Rita Buttenschön, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet 

Arrangementet er planlagt i et samarbejde mellem Viborg, Randers og Favrskov kommuner, Viborg og Randers folkeuniversiteter samt Københavns Universitet. Det er en del af projektet Landskabsstrategi Nørreådalen.

Den vestligste del af Nørreådalen ligger i Viborg Naturpark

Læs mere om dette arrangement