Strategi for Viborg Naturpark

Pige løber på sti i den grønne natur

Viborg Naturpark har en strategi med vision, målsætninger og indsatsområder.

Strategien blev formuleret i 2015 på baggrund af en række workshops. Her deltog rigtig mange borgere, lodsejere, foreninger, organisationer mv.
Strategien kan downloades her på siden.

Viborg Naturparkforum, Viborg Kommune og Klima- og Miljøudvalget arbejder med afsæt i strategien.

Strategien er stadig gældende.

Sidst opdateret: 09.08.2019