Lodsejere

Smuk udsigt over grønne marker og skove
Fotograf: NatureEyes

Ejer du jord i det område, som kaldes Viborg Naturpark?

Tænker du på, hvad Viborg Naturparkprojektet betyder for dig som lodsejer?

Frivillighed

Viborg Naturpark er et projekt der er baseret på frivillighed.

Realiseringen af Viborg Naturpark beror på samskabelse mellem borgere, lodsejere, erhverv, interesseorganisationer og kommune. Grundstenen i dette samarbejde er frivillighed. Det betyder, at Viborg Naturpark ikke medfører nye restriktioner eller retslige konsekvenser for lodsejere og beboere. Eventuelle tiltag på private jorde vil i stedet ske på baggrund af frivillige aftaler mellem kommune og lodsejer/beboere.

Indholdet i naturparken skal skabes med frivillighed. Det betyder, at lodsejeres interesser, samt initiativer og opbakning fra private, erhverv, kommune og stat, i høj grad
bliver afgørende for, hvad der kan lade sig gøre.
F.eks. giver strategien ikke mulighed for offentlig adgang og øvrig færdsel på private matrikler, udover hvad der følger af gældende lovgivning, og med mindre ejerne selv ønsker det.

Lodsejersamarbejde

Siden 2016 har der været aktive lodsejerrepræsentanter involveret i Viborg Naturparkprojektet. Det har været vigtigt at informere om status på projektet, og at skabe et godt samarbejde med jordejere og landmænd. Der har været afholdt møder for lodsejerne i 2015, 2016 og 2018.

Hvis du ønsker at høre mere om lodsejersamarbejde, eller har lyst til at være med til at planlægge det næste lodsejermøde,  er du velkommen til at kontakte os på mail: naturpark@viborg.dk

Afgrænsningen

Viborg naturpark har en overordnet vision om en grøn ring rundt  om byen med et blåt søbånd, der skærer igennem. Visionen er ikke en fast afgrænsning, og man kan derfor ikke sige om en specifik matrikel er med i naturparken. Dette er frivilligt.
Kommunens arealer indenfor det blågrønne Ø er selvfølgelig en del af naturparken.

Hvis en lodsejer (frivilligt) har et projekt, som lodsejeren ønsker skal være en del af Naturparkprojektet er dette en mulighed.

I de første år blev det undersøgt om området sydvest for Viborg by (se pilotområdet her) kunne blive certificeret som Dansk Naturpark under Friluftsrådets ordning. Et krav i ordningen var en defineret afgrænsning, og der blev derfor tegnet en konkret streg.
Det viste sig dog, at det ikke var muligt at blive Dansk Naturpark, idet der var mindre end 50% natur tilstede.

Sidst opdateret: 21.08.2019