Hvor ligger Viborg Naturpark

Viborg Naturpark kaldes også for "Det grønne Ø".

Viborg Naturpark ligger som en grøn ring rundt om Viborg by. Ringen gennemskæres af et blåt bånd, bestående af de mange søer og vandløb i området.

Viborg Naturpark er ikke et samlet område, som du kender det fra andre danske naturparker. Det består primært af mindre kommunale og statslige arealer, der ligger spredt om Viborg by.

Viborg Naturparks kerneområde ligger i Asmild og på Klostermarken. Andre naturområder, der kan fremhæves i Viborg Naturpark området er f.eks.:
Undalslund, Skrikes Plantage, Nørreåen, Viborg Søerne, Granada, og Nørremølle Enge. Se foldere, pjecer og hjemmesider for steder i Viborg Naturpark. 

Syd-øst for Viborg ligger naturparkens pilotområde, som er optegnet med en konkret afgrænsning. I dette områder er mængden af værdifuld natur (jf. Friluftsrådets krav til naturparker) opgjort. Da området kun indeholder under 35% værdifuld natur, kan Viborg Naturpark ikke optages blandt Frilfutsrådets ordning for Danske Naturparker.

Figuren viser Viborg Naturparks pilotområde.

 

Sidst opdateret: 21.08.2019