Beskrivelser og studieopgaver om Viborg Naturpark

Fugl i naturen

På denne side har vi samlet beskrivelser og opgaver som eksterne har lavet om Viborg Naturpark.

BESKRIVELSER AF VIBORG NATURPARK

1. Landskabsbeskrivelse
Forskningsprojektet Fremtidens Landskaber har udarbejdet en landskabsbeskrivelse af Viborg Naturpark. Der er anvendt en tidligere afgrænsning som undersøgelsesområde.

2. Landbrug og landskab i Viborg Naturpark
Københavns Universitet har gennemført en undersøgelse af de land- og skovbrug, der ligger i  en tidligere afgrænsning af naturparkområdet.  Formålet er at undersøge arealanvendelsen og de landbrugsmæssige interesser i området, samt at afdække lodsejernes oplevelser af landskabsforandringer og friluftsliv. Der er interviewet 59 lodsejere.

3. Viborg Naturpark - et væld af gratis, grønne glæder
Læs om naturparkprojektet anno 2016, og få ideer til udflugter i naturparken. Artiklen er hentet fra Beboermagasinet Sct. Jørgen, udgivet af Boligselskabet Sct. Jørgen, juni 2016. 

OPGAVER SKREVET AF STUDERENDE
Tak til alle studerende, der har beriget os med deres opgaver. Alle opgaver skal læses som  ideer/forslag, der udelukkende kan anvendes til inspiration i naturparkprojektet.

4. Strategisk Planlægning af bynær naturpark
Laura Fly, Københavns Universitet, har i 2015 skrevet et speciale om ”Strategisk Planlægning af en bynær Naturpark”.

5. I sporet på vandmøllerne
Hannah Ancher, Københavns Universitet, har i 2015 skrevet et speciale, der er et forslag til en vandrerute og et besøgscenter i Viborg Naturpark. Hun har fokus på vandmøllernes kulturhistorie som en sammenhæng i naturparken.

6. Samskabelse - Et casestudie om Viborg Naturpark
Andreas, Emilie, Kalle og Mathilde fra RUC har i 2016 kigget på, hvordan samskabelse kan ses som en forvaltningstendens, og på hvordan dette kommer til udtryk i en case: Viborg Naturpark. 

7. Vildtforvaltningsplan
Christian Laursen fra skovskolen i Nødebo, har i 2016 udarbejdet en vildtforvaltningsplan for et område i Viborg Naturpark. Planen indeholder en gennemgang af de muligheder, der er for natur- og vildtvenlige tiltag på landbrugsjord, samt forslag til udførelse af tiltag på konkrete lodsejeres ejendomme.

8. Spangsdalen i Viborg
Fem studerende fra Københavns Universitet har i 2016 lavet et planforslag til en helhedsplan for Spangsdalen, hvor kommunen planlægger byudvikling.

9. Plan for en mere velfungerende naturpark i Viborg
Fem studerende fra Københavns Universitet har i 2016 lavet en plan mht. biodiversitetsbeskyttelse og rekreativt brug af naturparken.

10. Udvikling af Nørreådalen
Louise Eltved Petersen fra Københavns Universitet har givet et bud på en forvaltningsplan, for et multifunktionelt landskab omkring Nørreå i Viborg Naturpark.

Sidst opdateret: 09.08.2019