Viborg Naturpark

Bynære naturoplevelser

Viborg Naturpark ligger ganske tæt på Viborg by. Det er ikke en traditionel afgrænset naturpark, men består af flere mindre, kommunale naturarealer omkring Viborg by.

Hvor ligger Viborg Naturpark